Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2013

lightsource
21:25
Jesteś ryzykiem, które zawsze podejmę.
— Ellie Goulding
lightsource
21:25
1065 9762 390
Reposted fromriverflowsinyou riverflowsinyou viaforget forget
lightsource
21:23
Zazdrość nie rodzi się z braku zaufania, lecz ze strachu przed utratą najważniejszej osoby.
Reposted fromlabellavita labellavita viaforget forget
lightsource
21:22
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaforget forget
lightsource
21:22
9051 128a 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaforget forget
lightsource
21:22
Widzimy to co chcemy widzieć, wierzymy w co chcemy uwierzyć i to działa. Tak bardzo się okłamujemy, że z czasem kłamstwa zaczynają wydawać się prawdą. 
— Meredith, GA
Reposted frommy-life my-life viaforget forget
21:21
21:19
lightsource
21:19
7440 dd21 390
Reposted fromMathiasTausen MathiasTausen viamzem mzem
lightsource
21:18
Przek­roczyć próg naj­trud­niej w sobie. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromkonwalia konwalia viamzem mzem

November 17 2013

lightsource
17:17
Wydaje mi się, że moim normalnym, podstawowym stanem jest ten rozpięty między euforią a depresją.
— Robert Więckiewicz
Reposted fromflesz flesz viaweightless weightless
lightsource
17:14
5878 b352 390
Reposted fromflesz flesz
lightsource
17:14
Kto widzi za dużo, ślepnie raz po raz.
— E. Stachura
Reposted frometerycznie eterycznie viaflesz flesz
lightsource
17:13
0401 1394 390
Reposted fromhermina hermina vialittledina littledina

November 16 2013

lightsource
16:00
Nie domagaj się wyczyszczenia swej głowy  - wyczyść przedtem swoje pieprzone serce 
— Charles Bukowski
Reposted fromflesz flesz viamzem mzem
lightsource
16:00
Reposted frombluuu bluuu viamzem mzem

November 15 2013

lightsource
20:51
6650 6e4d 390
Reposted fromvickybn17 vickybn17 viamefir mefir
lightsource
20:49
Nikt nie jest w sta­nie kochać Cię bar­dziej ode mnie. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viabananowan bananowan
lightsource
20:49
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
lightsource
20:47
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielienia swojego życia z kimś
— Augusten Burroughs
Reposted fromflesz flesz viabananowan bananowan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl